Uudistettu kaupparekisterilaki on vahvistettu ja se tulee voimaan 1. kesäkuuta 2023. Olennaisimmat muutokset koskevat kaupparekisterin tietojen ajantasalla pitämistä.

Tässä muutamat nostot aiheeseen liittyen:

 • Laiminlyönneistä tulee uusia seuraamuksia
  • Jos osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, PRH perii käsittelymaksun
  • Tulevaisuudessa PRH perii tilinpäätöksen myöhästymismaksun, jonka määrä tulee olemaan nykyistä maksua suurempi (150 – 600 euroa riippuen myöhästymisen kestosta)
  • Tilinpäätöksen kokonaan ilmoittamatta jättämisestä peritään jatkossa erillinen maksu
  • Tulevaisuudessa yritys voidaan poistaa rekisteristä myös, jos se ei ilmoita kaupparekisteriin tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan (omistajistaan)
 • Kaupparekisteritiedot tulee tarkistaa vuosittain
  • Tarkastamisvelvollisuus alkaa vuodesta 2025
  • Koskee pääasiassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia (myös eurooppayhtiöillä, eurooppaosuuskunnilla ja ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen)
  • Jos tarkistusta ei suoriteta, voi PRH määrätä 300 euron laiminlyöntimaksun
 • Toiminimiyrittäjän ei ole pakko ilmoittautua kaupparekisteriin
  • Toiminimiyrittäjän (yksityisen elinkeinonharjoittajan) ei pääosin enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin
  • Rekisteröityminen pakollista kuitenkin esimerkiksi silloin, kun yritystoiminnassa käytetään toiminimeä, jolle yrittäjä haluaa yksinoikeuden
 • Sähköisestä asioinnista pakollista vuodesta 2026 alkaen
  • Tietojen ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti YTJ-palvelussa
  • Koskee perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoituksia sekä tilinpäätöksiä

PRH:n sivuilta löytyy lisätietoa aiheesta (tässä linkki tiivistelmään laista: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/uusikaupparekisterilaki.html)