Verohallinto tukee yrityksiä tässä haastavassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa. Monin paikoin työt saattavat olla kokonaan loppu tai ainakin vähentyneet huomattavasti. Toisille yrityksille taas tilanne on saattanut tuoda uusia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa, joko pitkäjänteisesti tai avuksi selviämään väliaikaisesti haasteiden yli ja ohi. Suurempi osa kuitenkin kamppailee ongelmien kanssa ja tilauskirjat alkavat uhkaavasti lyhentyä. Pienentyneet tulot aiheuttavat haasteita kulujen maksamiseen ja tätä kautta myös verojen maksamiseen. Tässä tehdään pieni katsaus keinohin, joita Verohallinto on antanut helpottaakseen yrityksiä verojen hoitamiseen ja yritystoiminnan jatkamiseen. Muutokset ja kommunikoinnin Verohallintoon pystyy hoitamaan OmaVerossa.

 

 • Ennakkoveroja voi (ja kannattaa) tarvittaessa muuttaa
  • Jos yrityksesi tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit hakea muutosta useamman kerran vuodessa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksellasi ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Myös maksuaikatauluun voi hakea muutosta. Jos veroja on jo erääntynyt, pitää heti hakea maksujärjestelyyn!
 • Lisäaikaa veroilmoittamiseen
  • Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.
 • Arvonlisäveron takaisinlainaus
  • Voit hakea maksujärjestelyn kautta takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Pyyntö on tehtävä viimeistään 31.8.2020.
 • Verojen maksujärjestely
  • Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto on helpottanut maksujärjestelyn ehtoja. Heti jos näyttää siltä, että veroja ei pysty hoitamaan, kannattaa hakea maksujärjestelyä.
 • Tilanne vaikuttaa tietysti myös työntekijöihin, kun työnteon olosuhteet ovat muuttuneet, työt vähentyneet tai työt ovat kokonaan loppuneet
  • Monelle työntekijällä on heikentyneen työtilanteen vuoksi lomautus edessä, jolloin työntantajan kannattaa ohjeistaa työntekijää muuttamaan ja sopeuttamaan omaa verokorttiaan
  • Ravintoetua voi määräaikaisesti ajalla 24.3.2020–31.12.2020 käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. (Verohallinto jatkoi voimassaoloa vuoden loppuun saakka 19.8.2020.) Koronakriisin aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vähentämiseksi Verohallinto on väliaikaisesti muuttanut luontoisetupäätöstä, kun ravintoedun normaali käyttö lounasravintoloissa paikan päällä on estynyt työntekijöiden joutuessa työskentelemään kotona.
  • Kasvomaskit verotuksen kannalta:
   • Työnantaja voi antaa työntekijälle työtä varten verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä suojavälineitä, kuten kasvomaskeja. Koska tällaiset työnantajan antamat suojavälineet voidaan verotuksessa myös rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ei verovapauden kannalta ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana, kuten esimerkiksi kodin ja työpaikan välisellä matkalla.
   • Verohallinto on linjannut, että maskikuluja voi vähentää kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina työntekijä on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan itse ostamaansa maskia käyttäen. Kahden euron vähennyksiin ei tarvita erillistä selvitystä. Maskien kuluja voi vähentää vain niiltä kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta, jotka on tehty Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman maskeja koskevan suosituksen jälkeen. Omavastuu kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euroa.

Tilanne on kokonaisuudessaan haastava ja haastavana se toistaiseksi jatkuu. Jos yrityksessänne on vähääkään haastava tilanne, niin kaikki annetut mahdollisuudet kannattaa hyödyntää yritystoiminnan jatkumiseksi ja tervehdyttämiseksi. Suunnitelmallinen toiminta ja kehittämistoimenpiteet varmasti helpottavat, mutta umpikujassa olevia yrityksiä sellaisetkaan ei pelasta. Toivotaan kuitenkin, että tilanne menee mahdollisimman nopeasti ohitse ja yritetään parhaamme!

Lähteet:

Verohallinto: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/yrityksen-sopimukset-talous-ja-korvaukset/korona-ja-yrityksen-verotus-621682