Omistajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin on tosiaan alkanut ja useimpien yritysten täytyy ilmoittaa omistajansa (ns. tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ:n verkkopalvelussa ja se on maksuton.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosentin yhtiön osakkeista tai käyttää yli 25 prosentin äänivaltaa yhtiössä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Edunsaaja voi myös käyttää määräysvaltaa yhtiössä muulla perusteella, esimerkiksi jonkin sopimuksen perusteella. Yritys voi ilmoittaa edunsaajatietonsa 1.7.2019 alkaen. Aikaa ilmoituksen tekemiseen on vuosi, eli ilmoitus täytyy tehdä 1.7.2020 mennessä. Uusien yritysten velvollisuus ilmoittaa edunsaajat jatkuu tietysti tämän jälkeenkin, kuten myös velvollisuus ilmoittaa viipymättä muuttuneista omistajatiedoista.

Keiden sitten täytyy tehdä tällainen ilmoitus? Kaikkia yhtiömuotoja ilmoitusvelvollisuus ei koske. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy kuitenkin aina tehdä edunsaajailmoitus. Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Toiminimiyrittäjät, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta. Asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden ei myöskään tarvitse tehdä ilmoitusta.

Yritysten velvollisuus ilmoittaa edunsaajansa perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja tuntemaan asiakkaansa. Sama velvollisuus on kaikissa EU-maissa. Ruotsissa ja Virossa yritysten on jo aikaisemminkin täytynyt ilmoittaa edunsaajansa. Rekisteröidyt edunsaajatiedot ovat saatavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta sopimusasiakkaille tai asiakirjatilauksena. Nämä ovat maksullisia palveluita, joita voi siis hyödyntää kuka tahansa, joka on kiinnostunut esimerkiksi yhteistyökumppanin edunsaajista.

Lähde:

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/uutiskirjeet/kaupparekisteriyhdistyksetjasaatiot-teemakirje/kaupparekisterin_teemakirje_12019/omistajatiedot.html