Pienille mikroyrityksille on tulossa joitain muutoksia arvonlisäverotukseen 1.1.2025. Muutosten taustalla on EU:n pienyritysdirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää pienyritysten hallinnollista taakkaa, luoda EU:n alueella sijaitseville pienyrityksille tasavertaiset toimintamahdollisuudet sekä edistää kansainvälisen kaupan kehitystä.

Olennaisin näistä lienee arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistuminen kokonaan, joten alle 30 000 euron liikevaihdolla ei saa tuosta eteenpäin enää arvonlisäveroon huojennusta. Vähäisen toiminnan raja, eli liikevaihto enintään 15 000 euroa, voi muuttua, mutta tästä ei vielä ole päätöstä. Tuo raja tarkoittaa, että siinä tapauksessa ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin myynneistä ei tilitetä arvonlisäveroa, eikä ostoista vähennetä arvonlisäveroa. Vapaaehtoisesti rekiseriin voi kuitenkin hakeutua.

EU:n alueella otetaan käyttöön pienyritysten erityisjärjestelmä, jonka myötä vähäisen toiminnan verovapautuksen soveltamisala laajenee myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneeseen yritykseen. Nykyisin verovapautus voidaan myöntää yrityksille vain niiden sijoittautumisvaltiossa. Järjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos yritys haluaa hyödyntää verovapautusta toisessa EU-maassa, sen pitää rekisteröityä erityisjärjestelmään sijaintivaltiossaan. Verovapautta voi hyödyntää yritys, jonka liikevaihto EU-alueella on enintään 100 000 euroa eivätkä myynnit ylitä vähäisen toiminnan kansallista raja-arvoa kohdemaissa.

Tällä hetkellä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta on lausuntokierroksella ja lisätietoa tullee vielä alkuvuodesta 2024. Lisätietoa löytyy täältä: Verohallinnon sivuille