Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta Suomessa nostetaan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Korotus tulee voimaan 1.9.2024. Tämä koskee siis useimpia Suomessa myytäviä tuotteita ja palveluita. Alennetut alv-kannat pysyvät vielä tässä kohtaa kuitenkin 14 ja 10 prosentissa, joten esimerkiksi ruoan arvonlisäverotus ei ole kiristymässä. Makeisten ja suklaan arvonlisävero kuitenkin ollaan nostamassa 14 prosentista yleisen alv-kannan piiriin. Nämä alempien verokantojen muutokset tullee sitten myöhemmin voimaan. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan arvonlisäveroprosentti määräytyy sen mukaan, onko palvelu suoritettu tai tavara toimitettu asiakkaalle ennen vai jälkeen 1.9.2024. Myös osamaksukaupassa tavaran luovutushetki määrää arvonlisäveron määräytymisperusteen.

Verohallinto julkaisee ohjeet yleisen arvonlisäverokannan muutokseen liittyen kesäkuun alussa. Tarkempaa ohjeistusta on siis luvassa lähiaikoina.