Yrittäjän eläkelaki muuttuu vuoden 2023 alusta. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen yrittäjän eläkelain muuttamisesta. Lakiuudistuksen myötä yrittäjän työtuloa määritellään tarkemmin ja tarkistetaan useammin. Käytännössä siis työtulon määrittely muuttuu siten, että työtulon on oltava sen suuruinen kun tilanteessa, jos yrittäjä palkkaisi työtään tekemään henkilön, jolla on vastaava ammattitaito. Pohjatietona työtulon määrittämisessä käytetään toimialan palkansaajien mediaanipalkkaa, mutta ihan niin suoraviivaisesti onneksi sitä ei määritetä. Yrittäjällä mahdollisuus vaikuttaa työtulon suuruuteen tämän lisäksi muilla työpanoksen arvoon liittyvillä tiedoilla, kuten työn määrällä, yrittäjän ammattitaidolla ja yritystoiminnan laajuudella. Lisäksi työtulon määrittämisessä on eläkeyhtiöiden laskurit antavat työtulosuositukselle +/- 30% liikkumavaran.

Iso muutos YEL-uudistuksessa koskee eläkeyhtiöiden velvollisuutta tarkistaa yrittäjän työtulot säännöllisesti. Tästä eteenpäin eläkeyhtiöt tarkistavat yrittäjien työtulon säännöllisesti joka kolmas vuosi. Tarkastustilanteessa eläkeyhtiö tekee yrittäjälle kirjallisen ehdotuksen, johon yrittäjä sitten voi vaikuttaa antamalla täydentäviä tietoja, jotka työtulon suuruuteen vaikuttavat.

Eniten tämä uudistus varmasti koskee sellaisia yrittäjiä, jotka ovat tietoisesti varautuneet eläketurvaan jollain vaihtoehtoisella keinolla ja pitäneet YEL-työtulon hyvin pienenä tai jopa minimissä. Aloittaville yrittäjille ja yrityksille uudistus varmasti aiheuttaa suuria haasteita, koska päätoiminen yrittäjä tuskin pystyy enää lähtemään liikkeelle ihan (tämän hetken) minimitason työtulolla ja YEL-maksulla. Toisaalta täältä tilitoimiston näkökulmasta myös tulee harmittavan usein vastaan tilanteita, kun työtulo on vaan ajattelemattomuutta ja kokonaistilannetta miettimättä jätetty alusta asti pieneksi ja sitten kun eläkeikä lähestyy, niin liian myöhään herätään siihen, että toimeentuloa eläkkeen ajaksi olisi kertynyt. Eli vaikka uudistus varmasti haasteita aiheuttaa ja yrittämisen aloituskynnystäkin hieman nostaa, niin se postitiivinen asiat tässä on, että yrittäjän pitää säännöllisesti eläkeasiaa miettiä.

Lakiuudistuksen konkreettiset seuraukset varmasti tulevat alkuvuoden aikana konkretisoitumaan ja eläkeyhtiöt laittavat yrittäjille ehdotuksia päivitetystä työtulosta. Uudistuksen lopulliset seuraukset sitten tietysti nähdään vasta pidemmän ajan kuluttua.